Představení vinařství a přehled produktů:  Žernosecké vinařství

Žernosecké vinařství je bezpochyby jedním z nejznámějších a nejzavedenějších producentů vína ve vinařské oblasti Čechy. Na vinicích narazíme především na odrůdy určené k výrobě bílých vín, jako je Müller-Thurgau, Mopr, Tramín, ale své zastoupení mají také modré odrůdy, např. Modrý Portugal, Dornfelder nebo Pinot Noir. Pěstování révy vinné má ve Velkých Žernosekách dlouhou tradici, první písemná zmínka pochází již ze 13. století.

V produkci Žernoseckého vinařství převažují odrůdy určené k výrobě bílých vín, jako je Müller-Thurgau, Mopr, Tramín, ale své zastoupení mají také modré odrůdy, např. Modrý Portugal nebo Pinot Noir. Pěstování révy vinné má ve Velkých Žernosekách dlouhou tradici, první písemná zmínka pochází již ze 13. století.


Za zakladatele žernoseckého vinařství bývají často považováni mniši cisterciáci. S největší pravděpodobností ale žernosecké vinice založili mniši řádu premonstrátů již v průběhu 12. století. Cisterciáci se však zasloužili o rozšíření vinic v labském údolí kolem Žernosek. V držení vinic a dvora se v průběhu staletí vystřídalo několik šlechtických rodů, z nichž posledním byli Nostic-Reineckové. V roce 1916 od nich zámek, vinařství  a vinice koupila pražská firma Oplt & synovci. Po druhé světové válce se celé hospodářství dostává pod státní správu, ve zdejší Šlechtitelské stanici vinařské celou dekádu působil i Prof. Ing. Vilém Kraus Csc. - legendární osobnost moderní české enologie. V roce 1995 přešlo vinařství do soukromých rukou a vzniká společnost Žernosecké vinařství s.r.o. Ředitelem firmy je Ing. František Kupsa.


Lokalita je specifická svými různorodými geologicko-půdními podmínkami - převažuje opuka, ale nalezneme zde i různé břidlice a pískovce.


Více
Zobrazení 1 - 10 z 10 položek
Zobrazení 1 - 10 z 10 položek